Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Za štát rozhodujú o liekoch, no platia ich aj farmafirmy (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť

Reakcia na článok

Milá pani Tholtová,
nové lieky sú výsledkom medicínskeho vývoja a v prevahe prípadov zhmotňujú výsledky pokroku v oblasti možností liečby našich pacientov. Pacientom ponúkajú prospech v zmysle redukcie chorobnosti, úmrtnosti, nižšie riziko komplikácií v porovnaní s predošlými liekmi alebo „aspoň“ vyššiu kvalitu života. Sú to tí pacienti, ktorí pre cukrovku prichádzajú o zrak, o obličky, o nohy, zomierajú mladší, rodia sa im mnohokrát postihnuté deti a sú to tiež tie deti, ktorí si od útleho detstva niekoľkokrát denne pichajú inzulín a niekoľkokrát denne si pichajú do prstov aby si kontrolovali glykémiu, bez toho by totiž zomreli). Nové lieky za posledné roky významne zlepšili prognózu, predlžili očakávanú dĺžku života, zredukovali výskyt komplikácií. Patria k nim aj lieky, ktoré uvádzate vo svojom článku.
Všetky lieky, ktoré prichádzajú na kategorizačnú komisiu (KK) prešli dlhoročným klinickým skúšaním a za prísnych bezpečnostných podmienok boli schválené relevantnými svetovými úradmi (FDA, EMA, na Slovensku ŠUKL). Mojou úlohou predsedu pracovnej skupiny pre antidiabetiká je medicínska argumentácia, ktorá vychádza z naštudovania relevantných údajov (výsledkov klinických štúdií, ktoré musia byť doložené), širokých medicínskych vedomostí a skúseností! To je zrejme aj dôvod prečo do pracovných skupín sú navrhovaní a schvaľovaní poprední odborníci, ktorí sú z rovnakého dôvodu žiadaní aj o medicínske konzultácie, prednášky, vyjadrenia a pod. Ak liek prináša benefit pre pacienta nemám dôvod nesúhlasiť s jeho kategorizáciou. Bolo by to vedomé ochudobňovanie našich pacientov o možnosti modernej liečby. Ak by som nadobudol akýkoľvek pocit neistoty týkajúcej sa možného rizika, liek by som neodporučil. Potiaľ je teda moja úloha. Vyžaduje adekvátne vzdelanie, čas venovaný štúdiu podkladov, schopnosť medicínskej analýzy, vypracovanie relevantného posudku a jeho obhajovanie.
Nové lieky sú samozrejme finančne náročnejšie a kategorizačná komisia rozhoduje predovšetkým o podmienkach úhrady zo zdravotného poistenia (teda o finančnej dostupnosti lieku pre pacientov). Rozhodovanie KK v oblasti úhrady vychádza z analýz farmnakoekonomickej skupiny, ktorá uplatňuje štandardné postupy s následným vyhodnotením pomeru úžitku a ceny („cost/benefitu“) . Následne sa hlasuje a to 11-timi hlasmi, z ktorých 5 hlasov majú zdravotné poisťovne, tri hlasy majú medicínski odborníci (spomedzi, ktorých jeden hlas patrí mne) ďalšie hlasy majú ŠUKL a pracovníci MZSR.
Neviem, čo trápi Váš zmysel pre spravodlivosť a transparentnosť, ale súčasne sa aj ja Vás pýtam, prečo svojich čitateľov klamete, zavádzate a prečo spriadate nepodložené obvinenia a snažíte sa vyvolávať nenávisť verejnosti bez akýchkoľvek podkladov voči tým, ktorí pracujú poctivo. Tak mi to pripadá, že Vaša práca nie je o hľadaní transparentnosti, ale o zúfalom hľadaní spriazneného čitateľa spôsobmi bulváru a mámenia finančných prostriedkov, ako máte uvedené hneď pod článkom. Ja Vám kľudne prispejem medzi prvými, ak ma presvedčíte o poctivosti svojej práce. Ak by ste totiž robila svoju prácu so svedomím, potom by ste hľadala relevantné podklady (napr. mnou vypracované spochybniteľné, nepodložené či klamlivé posudky, alebo argumentáciu, ktorá nie je medicínska ale lobistická, alebo skresľovanie údajov v mojich posudkoch a pod.). Stojím si za vyjadrením, že všetky moje rozhodnutia boli v prospech pacientov a možností medicíny (diabetológie) na Slovensku. Prečo klamete, pani Tholtová a používate lož ako metódu na získanie si „nálady“ čitateľa? Ako môžete napríklad tvrdiť, že som sa odmietol verejne s
 

 

Dobrý deň, pán Martinka,
Vašu reakciu, ktorú ste mi zaslali emailom sme nezverejnili v plnom rozsahu z dôvodu, že ste uviedli, že poskytnuté odpovede sú len pre našu potrebu. Na druhej strane sme považovali za dôležité v článku zverejniť aspoň časť Vašej odpovede, kde sa zmieňujete, že ste ministerstvu zdravotníctva svoju spoluprácu s farmaceutickými spoločnosťami nahlásili.
Vašu odbornú argumentáciu v prospech pacienta nespochybňujeme; poukazujeme však na konflikt záujmov akým spolupráca s farmafirmami a súbežné rozhodovanie o ich produktoch je. Konflikt záujmov neznamená automaticky pochybné konanie, iba zvýšené riziko, ktoré je z nášho pohľadu nutné sledovať a verejne deklarovať.
Barbora Tholtová, TIS
 

odpoveď

Vážená pani Tholtová,
opäť zavádzate. Požiadal som Vás o nezverejňovanie mena a súm a to z celkom logického dôvodu obavy z neprajníkov, ktorých majú lekári požehnane aj vďaka nepravdivému štvaniu. Takéto zverejňovanie príjmov je hrubým zásahom do súkromia lekára a jeho rodiny a netýka sa dokonca ani politikov, sudcov či iných verejných činiteľov.
Zavádzate aj v celom rade ďalších údajov: ..„Ale jeho rodinná firma MMM Consulting pracuje aj pre výrobcov liekov“. Firma nepracuje pre výrobcov liekov, ale má s nimi legálny obchodný vzťah, predáva im svoje vedomosti o medicíne, ktoré nadobudla štúdiom. A to je podstatný rozdiel.
Zavádzate tiež vo výroku ... Za „nešpecifikované konzultácie“ práve pre Boehringer ......Ako som už uviedol, neboli nešpecifikované, ale naopak jasne som ich špecifikoval. Išlo prednášky v rámci podujatí a školení pre lekárov, na ktoré boli riadne pridelené kredity EACCME a CME (inými slovami, boli uznané ako potrebné v rámci povinného vzdelávania lekárov, ktoré vydáva lekárska komora). Len pre Vašu informáciu, na týchto podujatiach sa prísne kontroluje súlad obsahu so Zákonom o reklame, kedykoľvek si to môžete prísť overiť. Napríklad, nesmú sa menovať názvy liekov ... ..To, že školiace aktivity pre lekárov často sponzorujú farmaceutické firmy je bohužiaľ výsledkom neschopnosti štátu zabezpečiť náklady na vzdelávanie lekárov, ktoré od nich povinne vyžaduje. Ak by si mali toto vzdelávanie v plnej miere hradiť samotní lekári, bol by to (najmä pre mladých lekárov) dosť značný zásah do ich rozpočtu a vzdelávanie by sa jednoducho nerealizovalo, čo by zdravotníctvu zrejme nepomohlo.
Na ďalšom mieste mi vyčítate, že som hlasoval za zaradenie lieku Synjardy a iných liekov, ktoré pacientovi prinášajú prospech a ktoré sú rovnako zaradené aj vo všetkých ostatných krajinách vôkol. V mnohých krajinách dokonca za omnoho lepších podmienok. Mal som azda hlasovať proti nemu? a to len preto, že som v tom istom roku prednášal napr. „o fyziológii sekrécie inzulínu“ alebo „nebezpečenstvách hypoglykémie“ či „výskyte komplikácií diabetickej nohy“ na podujatí podporovanom aj farmaceutickou firmou?
Tiež nerozumiem Vašej „transparentnosti“ keď píšete „Do pár rokov by náklady verejných poisťovní na tento liek mali dosiahnuť štvrť milióna eur ročne (podobne ako pri Synjardy „by mali ísť na úkor iných výrobcov“, nie z navýšenia nákladov pre poisťovne)“. Pýtam sa Vás, čo ste myslela vo výroku „by mali ísť na úkor iných výrobcov?“ poverila Vás takouto agendou azda nejaká iná firma v obave, že stratí svoj monopol? Zaradenie ďalšieho lieku z rovnakej skupiny (ako tomu bolo aj v prípade spomínaného Synjardy) za rovnakých podmienok úhrady, ako majú iné podobné lieky znamená možnosť alternatívneho výberu pri intolerancii niektorého z nich, a keďže podmienky úhrad sú rovnaké, náklady zdravotných poisťovní sa nenavyšujú, pretože nenarastá počet pacientov, ale „pool“ pacientov sa prerozdelí medzi jednotlivé prípravky. Dokonca, často takto dochádza k poklesu cien v segmente. To je podľa Vás chyba alebo negatívny jav?
Na ďalšom mieste píšete: „Táto spolupráca však predstavuje aj konflikt záujmov, ktorý môže správanie lekára ovplyvniť v prospech sponzorujúcej firmy, napríklad aj v tom, či predpíše originálny liek alebo generikum“. Opäť nezmysel. Na kategorizačnej komisii sa riešia iba nové originálne prípravky, ktoré prichádzajú na trh. Každá z nových molekúl má patent, ktorý trvá 10 rokov, a až po tejto dobe je možné vyrábať generiká!! Nemôžte podsúvať čitateľom nepravdy (uznávam že zrejme z nevedomosti), že príchod nového lieku (no
 

 

(novej molekuly) ovplyvňuje preskripciu generík. Sú to celkom odlišné lieky.
Podstatou tzv. solidárneho“ systému zdravotného poistenia aký máme aj na Slovensku vždy bude, že zdraví doplácajú na chorých. Každý z nás chce byť na tom prvom brehu, ale je dosť možné že po rokoch aj Vy budete potrebovať liek, na ktorý sa Vám budeme skladať, ako píšete, my všetci. A zrejme budete chcieť liek, ktorý kvalitou zodpovedá príslušnej dobe. Úvahy, ktoré na tomto mieste hlásate sú preto v mojom ponímaní iba prostoreké a populistické. Náklady na lieky súvisia s ich kvalitou (odráža ju vývoj) ale hlavne s počtom pacientov, ktorí ich reálne potrebujú. Ak sú lieky kvalitné, náklady sa veľmi rýchlo vracajú v podobe dlhšieho a kvalitnejšieho života a menších nákladov na komplikácie.
 
Hodnoť

pokračovanie reakcie

sa vyjadriť, keď som Vám poslal odpovede na všetky štyri otázky, ktoré ste mi zaslala. Tu ich nižšie uvádzam ešte raz ako dôkaz pre čitateľa. Záverom mi dovoľte Vám odporučiť, aby ste pri svojej práci viac využívali svedomie, etiku a morálnu slušnosť, kým sa budete snažiť zaujať čitateľa s útokmi na ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Prajem vám všetko dobré a najmä pevné zdravie.
S priateľským pozdravom
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
Odpovede na otázky pani Tholtovej

Ako by ste popísali Vašu spoluprácu s uvedenými firmami?
Ako odborník a vedec s uznaním doma aj v zahraničí som permanentne oslovovaný aj farmaceutickými firmami (so sídlom na Slovensku ale aj v Českej republike, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku a iných krajinách) o konzultácie a prednášky v medicínskych oblastiach týkajúcich sa epidemiológie, patofyziológie, klinických prejavov ochorení, komplikácií, liečby, nežiaducich účinkov liečby, možných rizík, adherencie pacientov k liečbe a pod. Často som tiež týmito firmami oslovovaný o vyjadrenia k jestvujúcim klinickým prieskumom, výsledkom klinických štúdií, som žiadaný o vedecké hodnotenie otázok diskutovaných v odborných časopisoch, o názory na rôzne sporné otázky, analýzy medzinárodných odborných publikácií, o aplikáciu medicínskych poznatkov na pomery na Slovensku a pod. V súvislosti s liekmi sa vyjadrujem k ich mechanizmom účinku, efektivite liečby, rizikám, vyslovujem názory na terapeutické schémy, podieľam sa na tvorbe medicínskych odporúčaní doma aj v zahraničí. Tieto vysoko odborné a časovo náročné aktivity, ktoré sú predmetom pracovných vzťahov sú samozrejme aj primerane honorované. Uvedené analýzy a názory publikujem v odborných časopisoch, na edukačných portáloch a ďalších odborných médiách, kde som o články žiadaný redakciami medicínskych časopisov. K vyššie uvedeným témam vykonávam pravidelne prednášky aj na odborných certifikovaných podujatiach, z ktorých sú mnohé sú podporované farmaceutickými firmami. Prednášajúci sú ako všade na svete honorovaní. Prednášky sa pritom netýkajú iba odboru „diabetologia“ ale aj iných medicínskych odborov (kardiológia, nefrológia, interná medicína, lekárnictvo). Moje príjmy v tejto oblasti teda súvisia s veľkým množstvom odborných prednášok, o ktoré som žiadaný veľmi často práve pre širokú odbornú akceptáciu mojej osoby doma aj v zahraničí. Upozorňujem, že ide o časovo a odborne veľmi náročnú činnosť, ktorá vyžaduje permanentné štúdium a náročnú prípravu, vyžaduje zodpovednosť, serióznosť, osobné meno a morálne presvedčenie v obsahu výrokov. Zodpovednosť vyplýva samozrejme aj z titulu mojich pracovných, spoločenských a odborne vedeckých funkcií. Táto činnosť slúži pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov aj pacientov. Len pre zaujímavosť, takéto činnosti poskytujem napríklad aj pre poisťovňu Dôvera, UDZS, NCZI, ŠUKL, Vysokým školám, rôznym neziskovým organizáciám, medzinárodným inštitúciám, redakciám odborných časopisov, pacientskym organizáciám, masmédiám a pod. Tieto fakty si môžete overiť napríklad na internete zadaním môjho mena.
Jedná sa o dlhodobú, alebo novo nadviazanú spoluprácu?
Jedná sa o dlhodobú činnosť trvajúcu viac ako 10 rokov. Do tejto oblasti som sa dostával postupne od základných vedeckých prezentácií vlastného výskumu so získavaním odbornej a vedeckej akceptácie a postavenia.
Čo bolo predmetom Vašich konzultácií, resp. týkali sa nejakých konkrétnych liekov?
K tomuto som sa už čiastočne vyjadril v prvej časti. Najčastejšie sa jedná o požiadavku na názor a o analýzu výsledkov klinických štúdií, ktoré v súvislosti s liekmi prebehli. Samozrejme, v aktuálnom ča
 
Hodnoť

pokračovanie reakcie

čase sa jedná predovšetkým o lieky, ktoré prišli na trh nedávno. Aj tieto činnosti vyžadujú na čas veľmi náročné štúdium literatúry, vedomosti z rôznych oblastí vrátane farmácie, medicínskej štatistiky, práva, legislatívy a pod.
Spolupracujete aj s ďalšími farmaceutickými firmami?

Prednáškové a iné odborné činnosti poskytujem všetkým firmám a organizáciám, ktoré o to požiadajú, pokiaľ som schopný im fundovane na dané témy a požiadavky odpovedať.
Vzhľadom na Vaše pôsobenie v odbornej pracovnej skupine pre antidiabetiká v kategorizácií a ustanovenia o konflikte záujmov zákona 363/2011, oznámili ste túto spoluprácu a s ňou súvisiace prevody hodnôt Ministerstvu zdravotníctva?
Samozrejme. Nahlasovanie je povinné a pravidelne sa obnovuje. Skutočnosti, ktoré som opísal vyššie som MZSR riadne a v plnej miere oznámil aj tento rok. Túto skutočnosť si môžete overiť na MZSR. Zásadne odmietam akékoľvek úvahy o lobbingu pre farmapriemysel (ak tam niekde Vaše otázky smerujú). Takéto aktivity by boli nielen v prísnom rozpore s funkciou, ktorú vykonávam, ale priečili by as aj môjmu medicínskemu aj ľudskému svedomiu. Mojou úlohou je v prvom rade odborná argumentácia v prospech pacientov. Aj tieto fakty je možné overiť si prostredníctvom mojich odborných vyjadrení, či výsledkov kategorizácie. Vyjadrenia vždy zvažovali plusy a mínusy a nikdy nesmerovali v prospech žiadnej konkrétnej farmaceutickej spoločnosti.

S pozdravom
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
 


Najčítanejšie


 1. Pavel Sibyla: Hrozná pravda o zadržaní Haščáka a väzbe Jankovskej 129
 2. Rudolf Pado: Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na Covid-19? 58
 3. Matúš Suby: Keď na Vás developer Lorinčík Háje podá trestné oznámenie resp. o 3 "faktoch" 45
 4. Martin Ondráš: Mičovskému kolabuje rezort, minister mlčí..... 30
 5. Denis Kinski: Andrej Hryc: Zaujímavá osobnosť, všestranný herec ... 28
 6. Július Kovács: Jaroslav Haščák prvý žralok v sietiach justície asi jeden z objednavateľov vraždy Kuciaka 25
 7. Věra Tepličková: Keď ku svojej hodnote potrebuješ krúžky 21
 8. Maroš Chmúrny: Škandál u sv. Michala, kus dobrej roboty a nová funkcia 20
 9. INEKO: Ako vyriešiť kolóny na preťažených cestách 19
 10. Miroslav Galovič: Rátanie kamalások. Tentoraz do dvoch (s exkurziou do školopovinnej minulosti). 18

Rebríčky článkov


 1. Július Kovács: Jaroslav Haščák prvý žralok v sietiach justície asi jeden z objednavateľov vraždy Kuciaka
 2. Marian Vojtko: Odstrániť riziko - a úplne...
 3. Peter Biščo: Pani Iveta Radičová hľadá politickú kultúru terajšej vlády.
 4. Ján Škerko: O výhre, peniazoch a sexe
 5. Jozef Kovalík: Sám
 6. Jan Vaněra: SLOVENSKO-MAĎARSKÉ POHRANIČIE V OKOLÍ RIEKY IPEĽ - 7.11.2020
 7. Miriam Studeničová: Životná potreba svätenia sviatočného dňa!
 8. Peter Ďuroška: Nadácia SPP podporila projekt zrakovo postihnutých športovcov
 9. Michal Kováč: Ako sa IBM zo straty vrátila späť k ziskom
 10. Ivan Čarnogurský: KEĎ SA VLÁDNUTIE STÁVA OBSAHOVO NEPODSTATNÉ


Už ste čítali?